HPE

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1650 16TB SAS Storage (K2R16A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1650 32TB SAS Storage (K2R17A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1650 48TB SAS Storage (K2R18A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1550 4TB SATA Storage (K2R63A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1550 8TB SATA Storage (K2R64A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1550 16TB SATA Storage (K2R65A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1460 8TB SATA Storage (Q2R92A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1460 32TB SATA Storage (Q2R94A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1450 4TB SATA Storage (K2R12A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1450 8TB SATA Storage (K2R13A)
Thiết bị lưu trữ HPE StoreEasy 1450 16TB SATA Storage (K2R14A)
Giỏ hàng
Gọi ngay