AMD

Hiển thị tất cả 12 kết quả

AMD Naples 16C/32T 7351P 2.4G 64M (PS735PBEVGPAF)
AMD Naples 24C/48T 7401P 2.0G 64M (PS740PBEVHCAF)
AMD Naples 32C/64T 7551P 2.0G 64M (PS755PBDVIHAF)
AMD Naples 8C/16T 7251 2.1G 32M (PS7251BFV8SAF)
AMD Naples 16C/32T 7281 2.1G 32M (PS7281BEVGAAF)
AMD Naples 16C/32T 7301 2.2G 64M (PS7301BEVGPAF)
AMD Naples 16C/32T 7351 2.4G 64M (PS7351BEVGPAF)
AMD Naples 24C/48T 7401 2.0G 64M (PS7401BEVHCAF)
AMD Naples 24C/48T 7451 2.3G 64M (PS7451BDVHCAF)
AMD Naples 32C/64T 7501 2.0G 64M (PS7501BEVIHAF)
AMD Naples 32C/64T 7551 2.0G 64M (PS7551BDVIHAF)
AMD Naples 32C/64T 7601 2.2G 64M (PS7601BDVIHAF)
Giỏ hàng
Gọi ngay