Dell EMC

Hiển thị 1–18 của 36 kết quả

Máy chủ Dell PowerEdge R230 4×3.5″ E3-1240v6 Ram 8GB Raid H330
Máy chủ Dell PowerEdge R230 4×3.5″ E3-1220v6 Ram 8GB Raid H330
Máy chủ Dell PowerEdge R230 4×3.5″ E3-1220v6 Ram 8GB (None Raid)
Máy chủ Dell PowerEdge R230 4×3.5″ E3-1220v6 Ram 16GB Raid H330
Máy chủ Dell PowerEdge T330 3.5″ E3-1220 v6, Ram 8G
Máy chủ Dell PowerEdge T130 3.5″ E3-1220 v6, Ram 8G
Máy chủ Dell PowerEdge T130 3.5″ E3-1220 v6, Ram 8G, PERC H330
MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R330 2.5″ E3-1220 V6, RAID H330, Ram 16G
MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R330 3.5″ E3-1220 V6, RAID H330, Ram 8G
MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R330 3.5″ E3-1230 V6, RAID H330, Ram 16G
Máy chủ Dell PowerEdge R530 8×3.5″ E5-2609v4, Ram 8GB
MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5, RAM 8GB
Máy chủ Dell PowerEdge T640 8 x 3.5″ Silver 4110, Ram 16GB
Máy chủ Dell PowerEdge R740 8×2.5″ Silver 4110, Ram16G
Máy chủ Dell PowerEdge R740 16×2.5″ Silver 4116, Ram16G
Máy chủ Dell PowerEdge R540 12×3.5″ Silver 4110, Ram 16GB
Máy chủ Dell PowerEdge T440 3.5″ Silver 4110, Ram 16GB, H330
Máy chủ Dell PowerEdge T130 3.5″ E3-1220 v6, Ram 16G
Giỏ hàng
Gọi ngay