Dell EMC

Hiển thị tất cả 17 kết quả

Máy Chủ Workstation Dell Precision Tower 5820 – W-2123, Ram 16GB, Quadro P2000 (42PT58DW20)
Máy chủ Workstation Dell Precision T3620 E3-1225v5, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P600 (42PT36D016)
Máy Chủ Workstation Dell Precision Tower 5820 – W-2123, Ram 16GB, Quadro P600 (42PT58DW21)
Máy Chủ Workstation Dell Precision Tower 3630 XCTO – E-2124G/ 16GB/ Quadro P620
Máy Chủ Workstation Dell Precision Tower 3630 XCTO – E-2146G/16GB/Quadro P2000
Máy Chủ Workstation Dell Precision Tower 3630 XCTO – E-2174G/8GB/Quadro P2000
Máy Chủ Workstation DELL Precision Tower 7820 XCTO – S4110/16GB/Quadro P4000
Máy chủ Workstation Dell Precision T3620 Core I7-7700, RAM 16GB, NVIDIA Quadro P2000 (70154191)
Máy chủ Workstation Dell Precision T3620 Core I7-6700, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P600 (70154185)
Máy chủ Workstation Dell Precision T3620 E3-1225v5, RAM 8GB, NVIDIA Quadro P600 (70154183)
Máy chủ Workstation Dell Precision T3620 E3-1225v5, RAM 8GB, NVIDIA Quadro K620 (70077952)
Dell Precision Tower 5820 – W 2123, Ram 16GB, 1TB Sata
Dell Precision Tower 5820 – W 2104, Ram 16GB, 1TB Sata Hot
Dell Precision Tower 3620 – i7 7700, Ram 16GB, 1TB Sata Hot
Dell Precision Tower 3620 – E3 1225v5, Ram 8GB, 1TB Sata
Dell Precision Tower 3620 – i7 6700, Ram 8GB, 1TB Sata
Máy chủ Workstation Dell Precision T3620 Core I7-7700, RAM 16GB, NVIDIA Quadro P2000 (70154191)
Giỏ hàng
Gọi ngay