2 Socket

Hiển thị 1–18 của 46 kết quả

Máy chủ SuperServer SYS-4029GP-TRT2
Máy chủ Trí tuệ Nhân tạo SuperServer 4029GP-TVRT
Máy chủ SuperServer SYS-2029BT-HTR
Máy chủ SuperServer SYS-2029P-C1R
Máy chủ SuperServer SYS-6019U-TN4RT Hot
Máy Chủ SuperServer SYS-6019P-WT8
Máy chủ SuperServer SYS-1029GQ-TXRT
Máy chủ SuperServer SYS-7049P-TR
Máy chủ SuperServer SYS-2029P-C1RT
Máy chủ SuperServer SYS-6029U-TR4
Máy chủ SuperServer SYS-6029P-TR
Máy Chủ SuperServer SYS-6029P-WTRT
Máy Chủ Supermicro X11D 813MF2TQC-505CB S-4110
Máy Chủ Supermicro 2U X11D 825TQC-R740LPB S-4110
Máy chủ SuperServer SYS-6019U-TR25M
Máy Chủ Supermicro X11D 825TQC-R1K03LPB S-4110
Máy chủ SuperServer SYS-F629P3-RC1B
Máy chủ SuperServer SYS-2029BT-HNC0R
Giỏ hàng
Gọi ngay